SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

 

   
   

Partner kongresu

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás pozval k účasti na IV. Spinálním kongresu, který se koná ve dnech 3.–4. prosince 2015. Po dvou letech v Mikulově se opět vracíme do Brna, volba padla na hotel Holiday Inn. Místo a čas jsou jako vždy kompromisem v nabitém termínovém kalendáři podzimních akcí.

Pro letošní setkání jsme zvolili dvě hlavní témata: zobrazení páteře a spinální spasticitu. Význam zobrazovacích metod v moderní medicíně není třeba příliš rozebírat. V případě vertebrogenních poruch přibývá navíc specifická problematika vztahu zobrazených změn a potíží nemocného, která je stále u řady diagnostických jednotek nejasná a vágní. Spinální spasticita je závažným důsledkem řady onemocnění, která postihují míchu a výrazně limitují kvalitu života pacientů. Jde o typický interdisciplinární problém. Třetím, menším tématem jsme zvolili poruchy cervikokraniálního přechodu. Bolest, kazuistiky a varia jsou už evergreeny, které nemusím představovat.

Stejně jako v minulých letech je našim neskromným cílem, aby se na setkání protkly názory různých odborností a kongres byl poučením v široké problematice onemocnění páteře a míchy.
 

 

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a
Fakultní nemocnice Brno